lidraughts.org

Algebraic Notation in Brazilian and Russian Drafts

> Dear administration of lidraughts.org

When the mode is turned on
Accessibility: Disable blind mode
in Brazilian and Russian checkers, the input of a move from the keyboard is performed not in algebraic, as it should be, but in digital notation,
regardless of the choice of coordinate system on the 8x8 boards.
Algebraic notation is selected in the "Appearance" settings:
Coordinate system on 8x8 boards
Algebraic (a-h, 1-8)
In chess, on the same board, the notation is correct - algebraic.
It is desirable that the input of a move from the keyboard is performed in algebraic notation, as in chess,
which corresponds to the rules and practice of playing Brazilian and Russian checkers.

Wanneer de modus is ingeschakeld
Toegankelijkheid: Blinde modus uitschakelen
in Braziliaanse en Russische dammen wordt de invoer van een zet vanaf het toetsenbord niet in algebraïsch uitgevoerd, zoals het hoort, maar in digitale notatie,
ongeacht de keuze van het coördinatensysteem op de 8x8 borden.
Algebraïsche notatie is geselecteerd in de "Uiterlijk" instellingen:
Coördinatensysteem op 8x8 borden
Algebraïsch (a-h, 1-8)
Bij schaken, op hetzelfde bord, is de notatie correct - algebraïsch.
Het is wenselijk dat de invoer van een zet vanaf het toetsenbord wordt uitgevoerd in algebraïsche notatie, zoals bij schaken,
wat overeenkomt met de regels en praktijk van het spelen van Braziliaanse en Russische dammen.

This topic has been archived and can no longer be replied to.

Reconnecting