lidraughts.org

Dama Players Philippines

5 members
Dama Players Ph. A group of Filipino Who Plays Dama (Checkers or Draughts 8x8).
Please Join This Group Lalo na kung Ikaw ay Pinoy at hilig ang larong ito!

Sana Suportahan mo rin ang Checkers Tv sa Facebook at Youtube!

fb: www.facebook.com/Checkerstvph/
yt: www.youtube.com/c/CheckersTv
fb Group: www.facebook.com/groups/256112192064915/
Location: Philippines
Reconnecting