lidraughts.org

Earn a ticket for the World Championship Frysk! 2020 [EN/NL]

BumperBalloonCarsAnnouncements

Win real money prizes and qualify for the World Championship

The first tournaments with official prizes are a fact! Stifting WFD (Worldchampionship Frisian Draughts) organizes five Frysk! Tournaments in collaboration with Lidraughts. The tournaments are all about the World Championship Frysk! and World Championship Frysk! Qualifier scheduled for March 7 and 8, 2020 in Franeker. The top three of the first four tournaments qualify for the final (fifth) tournament. The winner of the final tournament immediately qualifies for the World Championship Frysk! on March 8, while the remaining 11 finalists earn a ticket for the World Championship Qualifier on March 7. The official WC information will follow later. See also: https://frisiandraughts.com/calendar.html

Stifting WFD also made € 200,- prize money available. This amount is divided among the winners of the first four tournaments. Below you can read all information about the five tournaments.

* The tickets for the World Championship Frysk! includes 2 overnight stays (full board) in Franeker.

The first 4 tournaments

The top three of each tournament qualifies for the final tournament. If a player has already been placed, then the next player in that tournament earn a spot in the final tournament. The prize money for the four tournaments is, again, 200,- euros.

Tournament information
Time control: 3 + 3 (3 minutes + 3 seconds per move)
Duration: 1.5 hours
Free registration
* berserk not allowed

Tournament dates
20th of October, 2019 at 8:00 PM CET (6:00 PM GMT)
10th of November, 2019 at 8:00 PM CET (7:00 PM GMT)
1st of December, 2019 at 8:00 PM CET (7:00 PM GMT)
22nd of December, 2019 at 8:00 PM CET (7:00 PM GMT)

Prize money per tournament
1st place - 25,-
2nd place – 15,-
3rd place - 10,-

The prize money will be paid to the winners by Stifting WFD after the final tournament (and no later than March 8, 2020). Questions about the payment can be send to: contact@lidraughts.org.

Final

The final is planned for January 19, 2020. The final is played by the 12 best players of the previous four tournaments. They compete for one ticket for the World Championship final on March 8, 2020. The remaining 11 players earn a ticket for the World Championship Qualifier Frysk! on March 7, 2020.

Tournament information
Time control: 3 + 3 (3 minutes + 3 seconds per move)
Duration: 1.5 hours
* berserk not allowed

The following players have qualified for the final tournament on January 19, 2020:
1. Rugewolf (€25,-)
2. derarzt (€15,-)
3. Dvandermeer (€40,-)
4. Jelle (€60,-)
5. niemand (€15,-)
6. Eliacantatore (€10,-)
7. davide02 (€25,-)
8. DZ
9. dammen
10. Karimov (€10,-)
11. Mdoo
12. Wiersmaf


Nederlandse versie

De eerste toernooien met officiële prijzen zijn een feit! Stifting WFD (Wereldkampioenschap Fries Dammen) organiseert in samenwerking met Lidraughts vijf toernooien Frysk!. De toernooien staan allen in het teken van het Wereldkampioenschap Frysk! en Wereldkampioenschap Kwalificatie Frysk! die gepland staan op 7 en 8 maart 2020 in Franeker. De top drie van de eerste vier toernooien plaatst zich voor het vijfde finale toernooi. De winnaar van het finaletoernooi plaatst zich direct voor de WK finale op 8 maart, de overige 11 finalisten verdienen een ticket voor de WK kwalificatie op 7 maart. De officiële toernooi-informatie volgt nog. Zie ook: https://frisiandraughts.com/calendar.html

Stifting WFD stelt tevens 200,- euro prijzengeld beschikbaar. Dit wordt verdeeld onder de winnaars van de eerste vier toernooien waarin je je kunt plaatsen voor het finaletoernooi op 19 januari 2020. Hieronder lees je alle informatie over de vijf toernooien.

* Deze finaleplaats voor het WK Frysk! is inclusief 2 overnachtingen (full board) in Franeker.

De eerste 4 toernooien

De top drie van elk toernooi plaatst zich voor het finale toernooi. Als een speler al geplaatst is dan verdient de eerstvolgende speler van dat toernooi een finaleplaats. Het prijzengeld voor de vier toernooien is 200,- euro.

Toernooivorm
Speeltempo: 3+3 (3 minuten + 3 seconden per zet)
Duur: 1,5 uur
Vrije inschrijving
* berserk niet toegestaan

Speeldata
20 oktober 2019 om 20:00 uur CET (18:00 GMT)
10 november 2019 om 20:00 uur CET (19:00 GMT)
1 december 2019 om 20:00 uur CET (19:00 GMT)
22 december 2019 om 20:00 uur CET (19:00 GMT)

Prijzengeld per toernooi
1e plaats – 25,-
2e plaats – 15,-
3e plaats – 10,-

Het prijzengeld wordt door Stifting WFD na het finaletoernooi (en uiterlijk 8 maart 2020) uitgekeerd aan de winnaars. Vragen over de afhandeling hiervan kunnen worden gesteld via contact@lidraughts.org.

Finale

Op 19 januari 2020 staat de finale gepland. De finale wordt gespeeld door de 12 beste spelers van de vorige vier toernooien. Zij strijden om één ticket voor de WK finale op 8 maart 2020. De overige 11 spelers verdienen een ticket voor de WK kwalificatie Frysk! op 7 maart 2020.

Toernooivorm
Speeltempo: 3+3 (3 minuten + 3 seconden per zet)
Duur: 1,5 uur
* berserk niet toegestaan

De volgende spelers hebben zich gekwalificeerd voor de finale op 19 januari 2020:
1. Rugewolf (€25,-)
2. derarzt (€15,-)
3. Dvandermeer (€40,-)
4. Jelle (€60,-)
5. niemand (€15,-)
6. Eliacantatore (€10,-)
7. davide02 (€25,-)
8. DZ
9. dammen
10. Karimov (€10,-)
11. Mdoo
12. Wiersmaf

Reconnecting