lidraughts.org

schijven slaan

Het is mij ion enkele partijen steeds in de eindfase overkomen dat ik gewoonweg niet kan slaan met verlies als gevolg.
Zit de server dan vast? Lijkt er niet op want ik kan wel gewoon andere partij starten

This topic has been archived and can no longer be replied to.

Reconnecting